Pitchevent: Zorginnovatie Carrousel

28 juni 2017 19:00 - 17:00
Locatie
Den Goubergh, Roosendaal

Hoe leven we langer gezond? Hoe vergroten we de kwaliteit van leven bij een chronische aandoening? En hoe verkrijg en behoud je meer regie over je eigen leven? Innovatie speelt daarbij een belangrijke rol. Nieuwe toepassingen kunnen het verschil maken. Daarom is het belangrijk om hier in te investeren, kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. En dat gaan we doen op woensdag 28 juni tijdens de Innovatie carroussel, hét pitchevent waar highlights en trends in beeld worden gebracht en je kennismaakt met nationale en internationale entrepreneurs.

 

Programma

19.00     ontvangst          
19.30     Ambities regio West-Brabant op innovatie, wethouder Hans Verbraak, Gemeente Roosendaal
19.45     Innovatie en ondernemerschap, Jan-René Kleijne, Rabobank
20.05     Visie zorginnovatie, Lea Bouwmeester
20.15     CrossCare update en pitches, Natascha van Riet, programmamanager CrossCare
20.35     De ene oudere is de andere niet!, Marcel Clerx, Thuisleefgids
21.00     Pauze  
21.20     Pitches van drie aansprekende ondernemers     
21.40     Selectiecriteria en tips van investeerders             
22.00     Wrap up, Lea Bouwmeester
22.15     Borrel   

 

Voor wie?

Het pitchevent richt zich op een brede doelgroep van vertegenwoordigers die betrokken zijn bij ontwikkelingen en implementatie van zorginnovatie waaronder directies en zorgprofessionals van zorg- en welzijnsorganisaties, ondernemers cross-sectoraal, beleidsmakers vanuit Gemeenten en Provincie, vertegenwoordigers van kennisinstellingen en belangenorganisaties. Vanuit deze brede doelgroep biedt dit event de mogelijkheid om de samenwerking op te zoeken, elkaar te versterken en het netwerk uit te breiden.

Aanmelden kan via deze website.