Medical Delta Café | Zorgtransformatie: een kwestie van 'willen', niet van 'kunnen’

27 februari 2024 16:00 - 17:45
Locatie
NEXT Delft

De bemensbaarheid, betaalbaarheid, toegankelijkheid en de kwaliteit van zorg staat onder druk. Een transformatie van de gezondheidszorg is noodzakelijk. Er kan al heel veel, ook binnen de kaders van het bestaande systeem. De vraag is echter hoe. Hoe kunnen we de noodzakelijke verandering vormgeven en overgaan tot actie? 

Deze vragen staan dinsdag 27 februari einde middag centraal in Next Delft tijdens het Medical Delta Café 

Zorgtransformatie: een kwestie van 'willen', niet van 'kunnen

In korte beschouwingen delen drie experts uit verschillende vakgebieden hun visie, waarna het publiek wordt uitgenodigd mee te discussiëren.

Pitches en uitreiking regionale Zorginnovatieprijs 2024 

Innovatie is een essentieel onderdeel van zorgtransformatie. De genomineerden voor de Zorginnovatieprijs 2024 voor de regio Zuid-Holland brengen dat in de praktijk. Zij pitchen direct voorafgaand aan het Medical Delta Café hun innovaties aan het publiek en een jury. Direct na afloop van het Café maken we bekend wie zich ‘beste zorginnovatie van de regio Zuid-Holland’ mag noemen en onze regio mag vertegenwoordigen bij de landelijke Zorginnovatieprijs 2024.

Het Café wordt afgesloten met de gebruikelijke netwerkborrel.

Programma

15:30 - 16:00  Inloop
16:00 - 16:05  Welkom
16:05 - 16:15  Pitches van genomineerden regionale Zorginnovatieprijs 2024: SmartHealth, Green Care Academy, Juvoly QuickConsult
16:15 - 16:25  Spreker 1
16:25 - 16:35  Spreker 2
16:35 - 16:45  Spreker 3
16:45 - 16:50  Reflectie
16:50 - 17:10  Discussie
17:10 - 17:15  Bekendmaking winnaar Regionale Zorginnovatieprijs & Afsluiting
17:15 - 17:45  Netwerken & borrel

Medical Delta Cafés worden mede mogelijk gemaakt met steun van de Provincie Zuid-Holland


Aanmelden

Vier sprekers op het podium tijdens een voorgaand event, met daar overheen de tekst: Medical Delta Café. Zorgtransformatie: een kwestie van 'willen', niet van 'kunnen'. Dinsdag 27 februari. NEXT Delft.