Matchmaking One kidney for life

15 februari 2024 12:00 - 16:00
Locatie
NWO, Utrecht

Op donderdag 15 februari 2024 organiseert NWO een matchmakingevenement op locatie in Utrecht voor de call ‘One kidney for life (KIC)’. Deze call beoogt de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor preventie en behandeling van niertransplantaatfalen mogelijk te maken.

  • Locatie: NWO Utrecht
  • Taal: Nederlands 
  • Registratie: U kunt zich tot uiterlijk donderdag 8 februari 2024 aanmelden, deelname is kosteloos

Voorlopig programma

  • 12:00    inloop met lunch
  • 13:00    start bijeenkomst met interactieve sessies en netwerkmomenten
  • 16:00    einde bijeenkomst en start napraat/borrel

Over de call

De overleving van getransplanteerde nieren is op lange termijn in de afgelopen 20 jaar nauwelijks verbeterd. De Nierstichting en NWO willen dat veranderen en slaan de handen ineen binnen het nieuwe KIC-partnerschap, waar interdisciplinaire innovatie voor preventie en behandeling niertransplantaatfalen centraal staat. 

Ondanks veelbelovende technologische ontwikkelingen gaat binnen 10 jaar circa 40% van de getransplanteerde donornieren verloren door afstoting. De call ‘One kidney for life’ beoogt de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor preventie en behandeling van niertransplantaatfalen mogelijk te maken. Hiermee verbetert de transplantaatoverleving en daarmee levensverwachting en kwaliteit van leven van niertransplantatiepatiënten. Ook hebben in de toekomst meer patiënten op de daardoor kortere wachtlijst tijdig toegang tot niertransplantatie.

Interdisciplinaire samenwerking

Dit interdisciplinaire project is gericht op onderzoek leidend tot biomedische doorbraken. Deze complexe uitdaging kan niet vanuit één wetenschapsdiscipline of vanuit alleen wetenschappelijk perspectief worden beantwoord. Transplantaatfalen is een multidisciplinair probleem waarbij organisaties en bedrijven uit verschillende sectoren nodig zijn. Deze call for proposals is daarom gericht op partijen die verwachten een bijdrage te kunnen leveren aan het interdisciplinair onderzoek en innovatieve oplossingen voor preventie en behandeling van niertransplantaatfalen. Bij de uitwerking van de aanpak vormen de maatschappelijke aspecten (bijvoorbeeld economische en ethische aspecten, inclusiviteit, communicatie, gedrag en autonomie van gebruikers) een integraal onderdeel.

Matchmaking

Het doel van de matchmakingbijeenkomst is om onderzoekers uit verschillende disciplines én professionals van publieke en private partijen met interesse in het onderwerp niertransplantatie met elkaar in contact te brengen en mogelijke samenwerkingen te verkennen. De bijeenkomst beoogt nieuwe verbindingen te leggen en interdisciplinaire samenwerking te bevorderen om zo te komen tot geïntegreerde onderzoeksvoorstellen.

Binnen een gevarieerd programma van interactieve sessies spreken de deelnemers over interdisciplinaire samenwerking en wisselen zij hun (onderzoeks-) interesses met elkaar uit. Tot slot wordt ruimte geboden om door te praten met andere geïnteresseerden, en wordt afgesloten met een laagdrempelige borrel.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst? Vul dan het aanmeldformulier in via onderstaande knop.

Aanmelden

Bron: NWO

Een arts in een blauwgroen shirt, mondkapje hangend om zijn nek en een paars mutsje op. Hij loopt door een ziekenhuis gang met een transplantatiekoffer over zijn schouder en houdt die met beide armen vast.