LSH PPS dag

05 maart 2020 12:00 - 18:00
Locatie
Jaarbeurs, Supernova, Utrecht

Voor de vijfde keer organiseren ZonMw en Health~Holland gezamenlijk de Life Sciences & Health Publiek-private samenwerking dag (kort: LSH PPS dag). Dat vraagt om een jubileumeditie!

Op deze middag willen we de vier belangrijkste groepen van medisch wetenschappelijk onderzoek informeren en inspireren rondom nieuwe samenwerkingsvormen. Deze vier groepen, ook wel de quadruple helix zijn: onderzoekers, ondernemers, eindgebruikers en de overheid. Door samen te werken bereiken we meer in onderzoek en landt een innovatie sneller bij de eindgebruiker.

Wat kunt u verwachten?

De afgelopen jaren heeft de LSH PPS dag zich bewezen als een evenement waar partijen elkaar kunnen ontmoeten en netwerken, meer te weten komen over de laatste financieringsmogelijkheden en geïnformeerd en inspireerd worden tot nieuwe vormen van samenwerking.

Jubileum editie

Elk jaar bieden we een programma aan met verschillende parallelsessies en een inspirerende spreker: Bas van Goor (oud-volleybal international). Op deze manier kunt u zelf kiezen welke onderwerpen voor u interesant zijn en aansluiten bij de vraag die u heeft.

Aangezien het nieuwe missiegedreven innovatiebeleid in de periode voor de LSH PPS dag is gelanceerd besteden we hier in de eerste sessieronde uitgebreid aandacht aan. Hoe kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat het thema Gezondheid en Zorg een succes wordt en de onderliggende missies gehaald worden?

Bent u benieuwd hoe vorig jaar is verlopen? Een korte terugblik hiervan en de individuele sessies leest u op de website van ZonMw.

Missiegedreven innovatiebeleid

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het maatschappelijk thema gezondheid en zorg in het kader van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid aangewezen als één van de vier mondiale uitdagingen voor de komende jaren. Dit voorjaar zijn door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor dit maatschappelijk thema een centrale en vier specifieke missies opgesteld. De centrale missie richt zich op langer in goede gezondheid leven, waarbij de gezondheidsverschillen tussen mensen met een hoge en lage sociaal-economische status verkleind worden. De andere vier missies dragen bij aan deze centrale missie.

De Kennis- en Innovatieagende (KIA) 2020-2023 beschrijft de ambities en doelen op de gezondheid en zorg missies binnen het veld van publiek-private samenwerkingen. De Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) heeft als kwartiermaker deze KIA opgesteld in gezamenlijkheid met vele publieke en private stakeholders. Tijdens de LSH PPS dag zullen gedurende sessieronde 1 de vier specifieke missies belicht worden.

Wilt u hierbij aanwezig zijn? Dan kunt u zichzelf inschrijven via de link hier. Wij kijken uit naar uw aanwezigheid op donderdag 5 maart 2020 in Utrecht!