Innovatiecafé regionale samenwerking regio west

30 november 2023 15:00 - 18:00
Locatie
Tolhuistuin, Amsterdam

Op donderdag 30 november van 15.00 - 18.00 uur vindt het volgende gratis Innovatiecafé van Zorg voor innoveren en Zorginnovatie.nl plaats! Dit jaar trekken we met onze innovatiecafés door Nederland. De innovatiecafés staan namelijk in het teken van regionale samenwerking. Ditmaal bezoeken we regio west (Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht). Door het delen van kennis en ervaring willen wij een bijdrage leveren aan het doorontwikkelen en verder uitrollen van succesvolle zorginnovaties in andere regio’s. Kom je ook?

Ik meld me aan!

Wat houdt het thema ‘regionale samenwerking’ in?

Om de zorg toekomstbestendig te maken, wordt ingezet op een transitie naar passende zorg. Een van de principes van passende zorg is de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Voor het organiseren van de Juiste Zorg op de Juiste Plek is regionale en lokale samenwerking essentieel. Daarbij gaat het om zowel samenwerking tussen partijen in het zorgdomein, als samenwerking tussen verschillende domeinen, zoals tussen gemeentes en zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. In het Integraal Zorgakkoord is ook afgesproken dat meer met elkaar moet worden samengewerkt aan de hand van de regionale zorgopgaven, die men gezamenlijk in beeld brengt. Om de hiermee samenhangende vraagstukken het hoofd te bieden, zullen ook werkwijzen aangepast moeten worden.

In 2023 geven wij aandacht aan regionale (domeinoverstijgende) innovatie en transformatie. Door het delen van kennis en ervaring willen wij een bijdrage leveren aan het door ontwikkelen en verder uitrollen van succesvolle zorginnovaties in andere regio’s. En zorgaanbieders inzicht verschaffen in wat wel werkt en wat juist niet en hen inspireren om goede voorbeelden over te nemen (van “not invented here naar proudly copied from”). Dat kan hen helpen sneller de noodzakelijke volgende stap te zetten.

Waar en wanneer vindt het innovatiecafé plaats?

Datum: donderdagmiddag 30 november 2023

Tijden:
Inloop: 14.30 – 15.00 uur
Programma: 15.00 – 17.00 uur
Netwerkborrel: 17.00 – 18.00 uur

Locatie:
Tolhuistuin
IJpromenade 2
1031 KT Amsterdam

Wie zijn de sprekers?

Guido Duijzers (ActiveCollective) over project PICTURE en regionale samenwerking

Guido neemt je mee in het onderzoeksproject PICTURE (webapplicatie-tool). Deze zorginnovatie beoogt behandelbeslissingen voor hersentumoren voor het eerst ‘in kaart’ te brengen, door routine hersen-MRIs met resultaten van operatie en bestraling van vele patiënten in 3D samen te voegen. Deze hersenkaarten beschrijven voor patiëntgroepen de tumorlocatie, operaties en bestralingen, maar ook doorbloedingscomplicaties en bestralingsschade, en waar de tumoren terugkeerden.

Met deze techniek kunnen behandelmethoden en -resultaten tussen behandelteams in detail vergeleken worden en nieuwe patronen ontdekt worden. Onze verwachting is dat multidisciplinaire behandelbeslissingen zullen verbeteren door deze standaardisatie en dat ervaringskennis van internationale experts hiermee rechtstreeks toegankelijk wordt. Hoe is dit project tot stand gekomen? Welke verschillende regionale samenwerkingen zijn ontstaan en tegen welke uitdagingen loopt Guido aan?

Lonneke Baas (InnovationQuarter) en Marijke Will-Janssen (Medical Delta) over het innovatieprogramma ZorgTech

Veel bedrijven en zorgpartijen die met technologische zorgoplossingen komen, vinden maar moeizaam hun weg in het complexe landschap van verzekeraars, overheden, zorgaanbieders en zorgafnemers. Ook de certificering vormt vaak een drempel om innovaties toe te passen. Het Zuid-Hollandse innovatieprogramma ZorgTech laat kansrijke innovaties de weg naar de gezondheidszorg sneller vinden.

Dit doet ZorgTech door consortiumvorming tussen bedrijf, zorginstelling en living lab als voorwaarde te stellen voor een innovatiesubsidie. Het bleek een schot in de roos. Lonneke Baas, Business Developer Life Sciences & Health vanuit InnovationQuarter en Marijke Will-Janssen, Senior Innovatiemanager bij Medical Delta, vertellen aan de hand van voorbeelden en learnings hoe hiermee een innovatie-instrument is ontstaan dat landelijk toegepast kan worden.

Wendy Onstenk (Amsterdam UMC – Cancer Center Amsterdam​​​​​​) over AI en sectoroverstijgende samenwerkingen

Amsterdam AI zet zich in voor een betere samenleving via AI, met diepgaand technologisch onderzoek en praktische toepassingen in samenwerking met partners zoals Amsterdam UMC, NKI, Sanquin en anderen. Amsterdam AI richt zich op zowel technologische als ethische aspecten van AI, met speciale aandacht voor veilige gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg en sectoroverstijgende samenwerkingen zoals Amsterdam Medical Data Science meet-ups als voortzetting van het programma Smart Health Amsterdam. Wendy Onstenk, Project leider “Ren voor de Regio”, vertelt tijdens het Innovatiecafé over deze samenwerkingen en hoe zorgondernemers beter in contact kunnen komen met zorginstellingen om hun innovatie te testen en onderzoeken.

Robert Thijssen (Sigra) over oplossingen en uitdagingen in het innovatielab

Sigra is een regionaal samenwerkingsverband van ongeveer 150 organisaties in zorg en welzijn in Noord-Holland. De focus ligt op doelgroepen en thema’s waarbij samenwerking meer dan gemiddeld nodig is, met oog voor de meest kwetsbare mensen. Robert is als programmaleider in het Sigra Innovatielab verantwoordelijk voor verschillende regionale innovatieprojecten. In het innovatielab wordt gewerkt aan oplossingen voor complexe uitdagingen die vragen om een radicalere zienswijze. Vraagstukken die organisaties en domeinen overstijgen en die we dus alleen samen kunnen aangaan. Het Innovatielab neemt afwisselend de rol in van kennismakelaar, verbinder, aanjager, bouwers van een consortium maar ook die van ontwikkelaar van een doorbraak strategie of innovatief concept. Het Innovatielab wil de buitenboordmotor zijn van en voor innovatie bij onze leden en voor de sector. Wat is er te leren en wat zijn de successen en obstakels?

Wat ga ik doen?

Moderator Mieke Klerkx (programmamanager bij VitaValley), heet je van harte welkom en zal je meenemen in de wereld van regionale samenwerking. Het eerste uur luister je naar de inspirerende verhalen van de sprekers en kun je je vragen stellen. Daarna is het tijd voor discussie. De sprekers nemen dan samen de tijd om vragen uit het publiek of van Mieke te beantwoorden. Vanaf 17.00 uur wordt de netwerkborrel geopend en heb je tijd om andere zorginnovatoren, zorgprofessionals en zorgvernieuwers te ontmoeten en kennis uit te wisselen. Ook zullen er adviseurs van Zorg voor innoveren aanwezig zijn.

Enthousiast? Schrijf je in!

Je kunt je aanmelden voor dit innovatiecafé via onderstaande knop. Na aanmelding ontvang je een bevestiging in je mailbox. Hier vind je alle praktische informatie. Let op: deze mail kan in je spambox terechtkomen.

Hopelijk tot 30 november!

Ik meld me aan!

Innovatiecafé publiek