Informatiebeveiliging in MedTech en BioTech | Wat is belangrijk?

15 april 2020 12:45 - 10:45
Locatie
Webinar georganiseerd door: Deloitte en Health Valley

Over informatiebeveiliging is binnen de MedTech of BioTech sector nog veel onduidelijk. Welke maatregelen moet ik treffen én wanneer is het voldoende? Wat is het belang van certificeringen en wat kan ik hier mee? Het is belangrijk om voldoende stil te staan bij dit thema. Health Valley organiseert daarom in samenwerking met Deloitte een webinar over dit thema. Aan bod komen tenminste de onderstaande punten:

  • Trends in informatiebeveiliging
  • Belangrijke aandachtspunten (ook voor de MKB ondernemingen)
  • NEN- / en ISO certificeringen
  • Verantwoordelijkheid en wat wordt minimaal verwacht
  • Awareness activiteiten

Voor wie interessant?

Start-ups en scale ups (MKB) en ondernemers werkzaam in MedTech en BioTech (ook softwarebedrijven, waaronder eHealth). 

Sprekers

Frans Breuer, Manager Digital Health Compliance bij Deloitte Legal
Rob Peters, Senior Manager Digital Health Compliance bij Deloitte Legal

Toegang is gratis.

Klik hier om je aan te melden.