Informatie- en matchmakingbijeenkomst Perspectief-programma

05 oktober 2018 12:30 - 10:30
Locatie
Muntgebouw, Utrecht

Innovatie die economische en maatschappelijke impact heeft, vraagt vaak een grootschalige aanpak. Voor het ontwikkelen van nieuwe technologie is het nodig nieuwe onderzoekslijnen op te zetten, oude netwerken te overstijgen en een innige samenwerking te creëren tussen wetenschappers en bedrijfsleven. Het financieringsinstrument Perspectief van NWO richt zich op het stimuleren daarvan om zo innovatieknelpunten op te lossen.

 

TTW Perspectief-programma

Jaarlijks organiseert het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen een open oproep voor nieuwe programma-ideeën. Na een externe selectie krijgen de beste programma-voorstellen groen licht. Consortia van onderzoekers, bedrijven en andere instellingen worden uitgedaagd om met een technologisch baanbrekend voorstel te komen. Deze betrokken bedrijven en andere gebruikers verzorgen minimaal 30 procent van de totale programmakosten. De beoordeling van het voorstel is op basis van wetenschappelijke kwaliteit en utilisatie mogelijkheden. Voor de komende ronde is ruim 16 miljoen euro beschikbaar. Per voorstel kan maximaal 4 miljoen euro aangevraagd worden. De regeling wordt op 1 oktober opengesteld voor het indienen van aanvragen.

 

Informatie en matchmaking

Ben je van plan een aanvraag in te dienen voor de NWO Perspectief-programmaronde 2018/2019? Kom dan naar de informatie- en matchmakingbijeenkomst op vrijdag 5 oktober 2018 van 12.30 -15.30 uur in het Muntgebouw in Utrecht. Tijdens de middag geeft NWO een toelichting op de gewijzigde (verruimde) voorwaarden van de regeling. Je wordt geïnformeerd in de mogelijkheden van het Perspectief-programma en kunt in contact komen met nieuwe en potentiële programmapartners.

Naast informatieverstrekking over de nieuwe call, is de bijeenkomst gericht op het stimuleren van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen bedrijven uit de topsectoren, onderzoekers en maatschappelijke organisaties. Deze nieuwe samenwerkingsverbanden geven een impuls aan innovatie en kennisontwikkeling die bijdraagt aan de maatschappelijke uitdagingen. Ben je geïnteresseerd? Dan kun je een pitch houden over jouw innovatievraag (bedrijven of andere gebruikers) of kennisaanbod (onderzoekers) tijdens het matchmakingdeel.

 

Aanmelden

Wil je aanwezig zijn bij deze middag? Stuur dan een email naar ttw-perspectief@nwo.nl, met daarin:

  • je contactinformatie
  • jouw rol (onderzoeker, subsidie adviseur, gebruiker,…)
  • interesse voor 1 of meerdere topsector(en)
  • je eventuele interesse in het geven van een pitch over jouw plan voor een Perspectief-programma.

Aanmelden kan tot vrijdag 28 september, 12.00 uur.

Meer informatie vind je op de website van NWO. Hier vind je ook voorbeelden van huidige programma-initiatieven.