Health Valley & Business Medical Devices

05 juli 2018 10:00 - 08:00
Locatie
The Gallery, Enschede

De zorgvraag verandert van grote interventies naar preventie en monitoring waarbij steeds meer regie bij de patiënt komt te liggen en technologie een steeds grotere rol krijgt. Deze veranderingen zijn de grotere drivers voor een betere en goedkopere zorg. Het is hierbij essentieel dat alle actoren in de zorg hierin hun verantwoordelijkheid nemen en hun beleid hierop fundamenteel gaan aanpassen. Zo zien we dat de financiering in de zorg verandert naar een systeem van value based healthcare.

Health Valley en UTwente nodigen je samen uit voor het evenement op 5 juli (10.00 - 17.00 uur) bij de Universiteit Twente. 

 

Programma

Introductie 10.00 - 12.00 uur
De veranderende rol van de patiënt en arts
Financiële noodzaak voor veranderende businessmodellen
Verschillende typen businessmodellen
Het meten van impact & value

Nieuwe oplossingen 13.00 - 14.00 uur
Pay per use
Behandeling gehele zorglijn
Zorgkeuzes maken
Data driven zorg

Slimme partnering 14.30 - 15.30 uur
Amiko: Get the pharmacist on board
Consortium vorming voor innovatieprogramma’s
Living Labs

Reflectie en discussie 15.30 - 16.15 uur 
Wat is zorg waard?
Paneldiscussie

Afsluiting en netwerkborrel vanaf 16.15 uur

 

Aanmelden

Meer informatie over deze dag vind je op de website van Health Valley. Hier kun je je ook aanmelden.