Health, Food & Technology Event

11 december 2019 13:30 - 12:30
Locatie
WTC Rotterdam

Gezonder en vitaler leven staat hoog op de agenda in de huidige en toekomstige maatschappij. Voeding, gezondheid en technologie spelen een essentiële rol en staan nauw in verbinding met elkaar. Zo kan via voeding de gezondheid worden verbeterd en speelt technologie vaak de verbindende factor.

Wat heeft echt impact? Met wie kun je samenwerken? Hoe bereik je de maatschappij? Hoe maak je de gezonde keuze makkelijker? Hoe kunnen data en andere technologieën helpen? Welke (nieuwe) voedingstrends en concepten helpen je doel te bereiken? En bovenal: hoe realiseren we duurzame gedragsverandering?

Wil je samenwerken aan de verbinding van gezondheid, voeding en technologie? Het congres brengt bedrijven, overheden en kennisinstituten samen om te komen tot innovaties, business kansen en co-creatie. Het programma is sector overschrijdend zodat je leert en ervaart van anderen en samenwerkt aan vraagstukken binnen gezondheid, voeding en technologie.

Je gaat deze dag naar huis met nieuwe inzichten, ideeën en waardevolle nieuwe contacten.

Voor meer informatie en registratie klik hier.