Health CatchUP: Innovatie vraagt om een andere inrichting van de zorg

24 maart 2022 16:00 - 20:00
Locatie
Jaarbeurs, Utrecht

Innovatie begint bij nadenken over de inrichting van zorg. Dit thema staat centraal tijdens de eerste Health CatchUP op 24 maart.

Succesvolle zorginnovatie vraagt om out-of-the-box denken. Denk fundamenteel na over welk vraagstuk je wilt oplossen. Wat zijn de onderliggende belemmeringen en welke bijdrage kan technologie leveren aan de oplossing? Immers, nieuwe technologie introduceren in een ‘oude’ organisatie creëert enkel een erg dure ‘oude’ organisatie.

Herstart van strategie

Veel organisaties maken in het kielzog van de corona-uitbraak een herstart met hun strategie. Ze zetten nog meer dan voorheen in op digitale zorg. Maar hoe richt je je zorg zo in dat digitalisering, automatisering en het gebruik van data de patiëntbenadering en zorg- en bedrijfsprocessen verbeteren?

Nieuwe bedrijfsmodellen

Daarnaast geeft de digitale strategie richting aan de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe technologie en soms zelfs van nieuwe bedrijfsmodellen. Er gaat, naast de IT-infrastructuur, aandacht uit naar onderdelen als management en organisatie, interne én externe procesinrichting en vaardigheden en cultuur van medewerkers en cliënten/patiënten.

Geen lange monologen

Er zijn voldoende bijeenkomsten over innovatie. BeBright en de Dutch Health Hub gaan het anders doen met vier Health CatchUps. De bijeenkomsten, die gehouden worden op donderdagen van 16.00 tot 20.00 uur in de Jaarbeurs in Utrecht, hebben steeds een ander innovatiethema. De thema’s zijn gebaseerd op de sleutels voor succesvolle zorginnovatie. De andere inrichting van de zorg is het thema van de eerste Health CatchUP.

Inspirerend openingsverhaal

Sjoerd Emonts van BeBright. “Wij laten het ongehoorde geluid horen in een andere vorm. Geen lange monologen die snel wegzakken. Na een inspirerend openingsverhaal van Egge van der Poel en twee concrete casussen uit de praktijk, gaan de deelnemers onder begeleiding zelf aan de slag met vragen uit de praktijk. Ervaringen uitwisselen werkt inspirerend. En je bent als deelnemer tegelijkertijd bezig met het oplossen van innovatievraagstukken binnen je eigen organisatie.”

De volgende drie bijeenkomsten zijn op 16 juni (Bij innovatie staat de eindgebruiker centraal), 29 september (Innovatie is het resultaat van co-creatie) en 19 januari (Creëer de noodzakelijke cultuur voor innovatiesucces). Deelnemen aan de hele reeks kost 500 euro. Losse sessies bijwonen kan voor 150 euro per keer. 

MELD JE NU AAN!