e-Healthweek 2020

27 januari 2020 - 01 februari 2020
Locatie
Verschillende locaties in Nederland

Met digitale ondersteuning in de zorg (e-health) krijgen mensen makkelijker toegang tot zorg en meer inzicht in hun gezondheid. Denk aan beeldbellen met uw zorgverlener, online uw recept vernieuwen, sporten met een trainings-app of tijdens een zwangerschap thuis de ontwikkeling van uw baby volgen, terwijl de gynaecoloog realtime meekijkt vanuit het ziekenhuis.

Toch weten veel Nederlanders nog niet voldoende wat e-health voor hen kan betekenen. Daarom organiseert ECP | Platform voor de Informatiesamenleving, samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Zorg van Nu en de Patiëntenfederatie voor de vierde keer de e-healthweek. Samen met onze partners willen we zoveel mogelijk mensen met e-health in contact brengen. Een campagne voor het vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van digitale ondersteuning in de zorg. Samen met partners willen wij door heel Nederland zoveel mogelijk mensen met e-health in contact brengen en hen de mogelijkheden laten ervaren.

Organiseer een activiteit tijdens de e-healthweek!

Onze ambitie? E-health voor iedereen toepasbaar maken door mogelijkheden te demonstreren, kansen te creëren en verbindingen te leggen om gezamenlijk actie te ondernemen. Tijdens de e-healthweek 2020 zetten we de volgende stap en dat willen we heel graag samen met u doen!

Alle partijen die willen laten zien wat e-health is en hoe het werkt zijn van harte uitgenodigd zich als partner aan te melden: (thuis)zorginstellingen, leveranciers, maatschappelijke initiatieven, onderwijsinstellingen, gemeenten, patiëntenplatforms en ouderenbonden door het hele land. Dat kan via verschillende activiteiten: van innovatielabs, open dagen en pop-up stores, tot aan theatervoorstellingen en workshops, alles is mogelijk tijdens de e-healthweek.

Patiëntenfederatie

Tijdens de e-healthweek staan de patiënten/cliënten/gebruikers van zorg centraal, want dit is uiteindelijk de doelgroep waar e-health zo waardevol voor kan zijn. Om deze focus kracht bij te zetten is de Patiëntenfederatie hoofdpartner van de e-healthweek. We roepen alle partners van de e-healthweek op om deze doelgroep actief te betrekken bij hun activiteiten.

Activiteitenkalender

De website www.ehealthweek.net is ook in 2020 het centrale punt van de e-healthweek. Deelnemende organisaties organiseren onder het logo van de e-healthweek verschillende activiteiten gericht op de eigen doelgroepen: medewerkers, leveranciers, patiënten et cetera. Er is dus niet één centrale plaats waar de e-healthweek plaatsvindt. De activiteiten variëren van communicatiemomenten en –middelen gericht op bewustwording tot bijeenkomsten om kennis te delen. Iedereen kan hiervoor kosteloos gebruikmaken van de uitingen van de e-healthweek, zoals banners.

[video:https://youtu.be/H4Hbo0SwX1k]