Bouwen en wonen in cure en care

11 oktober 2018 13:30 - 11:30
Locatie
Academy Het Dorp, locatie Siza, Arnhem

Duurzaam en patiëntgericht bouwen en wonen wordt een steeds belangrijker thema in de gezondheidszorg. Organisaties in cure en care, architecten, projectontwikkelaars en bouwpartijen zoeken gezamenlijk naar oplossingen om de zorg in het regionale netwerk, zowel thuis als in zorginstellingen, te optimaliseren. Doel is dat mensen met een beperking of een zorgbehoefte, met inzet van slimme technologie, zo veel mogelijk eigen regie behouden en zelfstandig kunnen leven. En dat ziekenhuizen hun patiënten zo veel mogelijk thuis zorg gaan verlenen. Wat zijn nieuwe concepten van inrichtingen en welke consequenties heeft dit voor uw organisatie?

Health Valley en Siza organiseren samen een bijeenkomst over dit thema. Meer informatie volgt binnenkort via de website van Health Valley.