Bijeenkomst 3de GROZ-sessie

19 mei 2020 15:00 - 16:00
Locatie
Online, georganiseerd door: Health~Holland

SAVE THE DATE: De COVID-19 uitbraak heeft het begin van 2020 overschaduwd. COVID-19 is op 11 maart 2020 officieel tot een pandemie verklaard. Deze wereldwijde crisis is ook in Nederland goed voelbaar. Om COVID-19 te helpen bestrijden en de last voor de samenleving te verminderen, zijn in heel Nederland in hoog tempo technologische en sociale innovaties tot stand gebracht. Zowel op beleidsniveau als in de wijk, zetten burgers, kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid hun eigen belangen opzij om gezamenlijk te werken aan de uitdagingen die de Corona-crisis met zich meebrengt.

Uitdagingen en kansen

Digitalisering speelt een steeds grotere rol in deze 1,5 meter samenleving. Bijvoorbeeld bij de huisartsen. Patiënten hoeven niet meer langs te komen op de praktijk en kunnen uitslagen van onderzoeken bekijken, of hun bloeddruk meten. Maar er is ook een andere kant aan dit verhaal: de kloof tussen sociaaleconomische groepen wordt door de crisis steeds zichtbaarder. Hoe zorgen we ervoor datdat patiënten die laaggeletterd zijn, of digitaal niet zo vaardig optimaal gebruik kunnen blijven maken van de zorg?

Ook zijn er stappen gezet in de optimalisatie van samenwerking tussen het formele en informele (mantelzorgers, vrijwilligers, familie) zorg. Hoe is deze versnelde samenwerking in de verschillende regio’s tot stand gekomen en wat is er nodig om dit in de toekomst te implementeren en te borgen? Deze veranderingen zorgen ervoor dat de bekostiging van reguliere zorg herzien moeten worden.

Bijeenkomst 3deGROZsessie

Op 19 mei delen de verschillende regio’s hun ervaringen met de huidige ontwikkelingen. Waar lopen zij nu tegenaan? Welke ontwikkelingen bieden kansen voor de toekomst? Hoe kunt u aan deze uitdagingen en kansen bijdragen?

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan de online bijeenkomst 3deGROZ-sessie op 19 mei, van 15:00-16:00 uur.

*De link naar de online bijeenkomst volgt spoedig.*